RUIMTE VOOR ELKAAR

Fractie

Vanaf 2022 is GBB de grootste partij in Bronckhorst en doet dat met 8 raadsleden en 2 wethouders

De wethouders van GBB zijn:


Evert Blaauw

Functie: Wethouder
Woonplaats: Zelhem
E-mailadres: e.blaauw@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 29 31 39 77
Ik voel me betrokken in mijn eigen leefomgeving. Als ik vanuit mijn omgeving en dus de inwoners signalen krijg wat opgepakt zou moeten worden, zet ik mij graag daar voor in. Dichtbij en betrokken, maar ook transparant.

Portefeuilles

Zorg & Sport


Emmeke Gosselink

Functie: Wethouder
Woonplaats: Steenderen
E-mailadres: e.gosselink@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - nb
Tekst wordt gevuld

Portefeuilles

Wonen & Ruimtelijke Ordening


De fractie van GBB bestaat uit de volgende leden:

Marcel Westerink

Functie: Fractievoorzitter, Raadslid, Lid Auditcommissie
Woonplaats: Steenderen
E-mailadres: m.westerink@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 13 16 62 60
Naast raadslid ben ik ben ik muzikant en lid van de vrijwillige brandweer. Niet alleen omdat ik het leuk vind, maar omdat ik het belangrijk vind om deel uit te maken van de samenleving en mijn steentje wil bijdragen aan een samenleving waar we naar elkaar omkijken. Een samenleving waar iedereen op een goede manier kan wonen, werken en leren, daar wil ik me voor inzetten en waar kan dat beter dan bij een lokale partij.

Portefeuilles

Financiën, Grondstoffenbeleid, Openbare orde en veiligheid, Handhaving


Han Pelgrom

Functie: Raadslid, Plv. Achterhoekraad
Woonplaats: Keijenborg
E-mailadres: h.pelgrom@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 22 01 70 54
Ik hoop als raadslid GBB een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het verkleinen van de kloof- burger - en overheid, waar mijns inziens wensen en behoeften van inwoners centraal staan en waar vanaf de start burgers een serieuze inbreng hebben. Ik wil graag samenwerken met allen aan een toekomstbestendig Bronckhorst, waar burgerparticipatie een volwaardig onderdeel is ik hoor graag uw vragen.

Portefeuilles

Communicatie Algemeen, Landbouw


Mette Westerink

Functie: Raadslid
Woonplaats: Steenderen
E-mailadres: mette.westerink@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - ntb
Naast dat ik studeer vind ik het leuk om mij in te zetten voor mijn omgeving. Ik wil graag een stem geven aan de jongeren in Bronckhorst. Ik hoop met een frisse en vernieuwende blik een mooie toekomst voor Bronckhorst te mogen verwezenlijken.

Portefeuilles

Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing, Algemene Juridische en Bestuurstaken


   

Marja Berenschot

Functie: Raadslid, Lid Werkgroep Sociaal domein, Werkgeverscommissielid
Woonplaats: Hengelo (Gld)
E-mailadres: m.berenschot@gbbronckhorst.nl
De afgelopen jaren hebben we onder de noemer “laat Bronckhorst groeien” veel waar kunnen maken. Maar we zijn nog niet klaar. Het zou mooi zijn als we de ingeslagen weg verder kunnen vervolgen, “Met ruimte voor elkaar”.

Portefeuilles

Zorg (jeugd, WMO, volksgezondheid), Armoedebeleid, Arbeid en participatie, Onderwijs


Robbert van Velsen

Functie: Raadslid, Plv. Fractievoorzitter, Secretaris Fractie, Voorzitter Raadscommissie, Plv. Auditcommissie
Woonplaats: Zelhem
E-mailadres: r.vanvelsen@gbbronckhorst.nl
De afgelopen 4 jaar hebben we veel bereikt, denk aan geen hoge windmolens in Bronckhorst en het slot dat van de deur is voor de woningbouw. Maar we zijn er nog niet, dus laten we samen, met ruimte voor elkaar doorbouwen aan Bronckhorst.

Portefeuilles

Wonen, Energietransitie inclusief klimaatbegroting


Karin Klein Lebbink

Functie: Raadslid, Fractievoorzitter GBB in de Achterhoekraad, Lid werkgroep omgevingswet, fractiepenningmeester
Woonplaats: Wichmond
E-mailadres: k.kleinlebbink@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - ntb
GBB als lokale partij zet de inwoners op 1. De belangen van de inwoners van Bronckhorst moeten prevaleren. Een bijkantoor zijn van landelijke (lees randstedelijke) belangen daar pas ik voor. Ook kun je als individu zomaar klem komen te zitten tussen machtige overheidsinstanties. Ik ben de politiek ingegaan om een steuntje in de rug te zijn voor inwoners die bij mij aankloppen.

Portefeuilles

Regionale Samenwerking, Ruimtelijke ordening,Sport, cultuur, vrijwilligersbeleid, bibliotheekwerk, diversiteit


Jaap Louwerier

Functie: Raadslid
Woonplaats: Zelhem
E-mailadres: j.louwerier@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - ntb
Ben een echt dorpsmens, hou van de directe contacten en betrokkenheid van een dorp en streef ernaar om als dorp en gemeente er te zijn voor haar inwoners en elkaar.

Portefeuilles

Vitale kernen 2.0, Cultuurhistorie en monumenten, Natuur en landschap, Openbare ruimte (wegen en groen), Mobiliteit / verkeer en vervoer


Sander Gartsen

Functie: Raadslid
Woonplaats: Zelhem
E-mailadres: s.gartsen@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - ntb
Als ondernemer sta ik samen met mijn vrouw en 4 kinderen midden in de samenleving. Met onderwerpen als wonen, economie en ondernemerschap, verduurzaming woningvoorraad en de energietransitie, is het natuurlijk geen ver van mijn bed show. Dit zijn onderwerpen die dichtbij komen, dit gaat over Gemeentebelangen Bronckhorst.

Portefeuilles

Verduurzaming woningvoorraad, Economie en ondernemerschap