LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Fractie

Sinds 2018 is GBB als tweede partij met 1 wethouder, 6 raadsleden en 1 commissielid vertegenwoordigd.

De fractie van GBB bestaat uit de volgende leden:


Evert Blaauw

Functie: Wethouder
Woonplaats: Zelhem
E-mailadres: e.blaauw@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 29 31 39 77
Ik voel me betrokken in mijn eigen leefomgeving. Als ik vanuit mijn omgeving en dus de inwoners signalen krijg wat opgepakt zou moeten worden, zet ik mij graag daar voor in. Dichtbij en betrokken, maar ook transparant.

Portefeuilles

Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing (gebiedsambtenaren), Vitale kernen, Woonbeleid, Verduurzaming woningvoorraad, Openbare ruimte (wegen en groen), Sport, cultuur, vrijwilligersbeleid, bibliotheekwerk,
Zorg (jeugd, WMO, volksgezondheid), Armoedebeleid.


Han Pelgrom

Functie: Fractievoorzitter, lid agendacommissie, raadslid Achterhoekraad en Raadslid
Woonplaats: Keijenborg
E-mailadres: h.pelgrom@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 22 01 70 54
Ik hoop als raadslid GBB een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het verkleinen van de kloof- burger - en overheid, waar mijns inziens wensen en behoeften van inwoners centraal staan en waar vanaf de start burgers een serieuze inbreng hebben. Ik wil graag samenwerken met allen aan een toekomstbestendig Bronckhorst, waar burgerparticipatie een volwaardig onderdeel is ik hoor graag uw vragen.

Portefeuilles

Openbare orde en veiligheid, Communicatie algemeen, Regionale samenwerking, Burgerparticipatie en Bestuurlijke vernieuwing


Petra Bakker

Functie: Voorzitter Raadscommissie en Raadslid
Woonplaats: Hengelo (Gld)
E-mailadres: p.bakker@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 52 69 40 58
Na succesvol en met veel plezier de inburgeringscursus in Bekveld te hebben voltooid wilde ik graag iets kunnen doen voor mensen in mijn directe omgeving. Waar kan dat beter dan in een lokale politieke partij zonder rekening te moeten houden met landelijke belangen.

Portefeuilles

Openbare ruimte, Participatiewetgeving & Arbeidsmarktbeleid, Mobiliteit, Verkeer en vervoer


   

Marja Berenschot

Functie: Raadslid en bezoeker 50-jarige huwelijken
Woonplaats: Hengelo (Gld)
E-mailadres: m.berenschot@gbbronckhorst.nl
Ik heb grote belangstelling voor wat er leeft in de gemeente Bronckhorst, met extra aandacht voor alles wat met de Zorg te maken heeft. De Achterhoekse cultuur staat daarbij hoog in 't vaandel.

Portefeuilles

Zorg (jeugd, WMO, Volksgezondheid), Armoedebeleid, Evenementenbeleid


Marcel Westerink

Functie: Raadslid, lid Auditcommissie en lid Rekenkamercommissie
Woonplaats: Steenderen
E-mailadres: m.westerink@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 13 16 62 60
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 13 en 10 jaar oud. Ik woon in Steenderen. In het dagelijks leven werk ik bij Aviko als ploegleider. Daarnaast ben ik actief als brandweerman en lid van onze plaatselijke muziekvereniging. De belangrijkste reden voor mij om bij Gemeentebelangen Bronckhorst actief te zijn is dat ik verschil wil maken, maar dan niet met allerlei landelijke motivaties of agenda's maar wij als inwoners van Bronckhorst staan centraal bij beslissingen die we nemen.

Portefeuilles

Woonbeleid, Verduurzaming woningvoorraad, Bedrijfsvoering, Financiën en belastingen, Klimaatbegroting


Robbert van Velsen

Functie: Plv. Fractievoorzitter, Raadslid en Plv. Audit Commissie
Woonplaats: Hengelo (Gld)
E-mailadres: r.vanvelsen@gbbronckhorst.nl
Bronckhorst is een mooie gemeente om in te wonen en te leven. Toch zie ik in mijn omgeving dat er verbeterpunten mogelijk zijn in onze gemeente. Ik geloof daarbij dat GBB als lokale partij het meest efficiënt kan bijdragen om de gemeente op een hoger plan te tillen. Digitale overheid, integriteit, privacy en openbare orde en veiligheid zijn een aantal gebieden waarvoor ik vergaande interesse heb.

Portefeuilles

Handhaving, Vitale kernen, Sport, Cultuur, Vrijwilligersbeleid en bibliotheekwerk, Algemene Juridische en bestuurstaken


Karin Klein Lebbink

Functie: Commissielid en Fractielid
Woonplaats: Wichmond
E-mailadres: k.kleinlebbink@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 57 71 16 60
Mijn naam is Karin Klein Lebbink en ben woonachtig in Wichmond. Bronckhorst is een parel van een plattelandsgemeente met een schitterende fysieke ruimte die gekoesterd moet worden. De sociale verbanden en het welbevinden van de inwoners staan echter voorop. De vele taken die recentelijk op het bordje van de gemeenten zijn komen te liggen hebben ervoor gezorgd dat ik mij middels GBB wil inzetten voor haar inwoners.

Portefeuilles

Regionale samenwerking, Vitale kernen, Sport, Cultuur, Vrijwilligersbeleid en bibliotheekwerk, Zorg (jeugd, WMO, Volksgezondheid, Recreatie en Toerisme, Rode loper beleid, Ruimtelijke Ordening (natuur & landschap) Mobiliteit