LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2011

Fijne feestdagen en wat gaat 2012 u brengen?

Sinterklaas is weer naar Spanje, de Kerstman staat voor de deur en de bestellingen voor het vuurwerk en het carbid komen eraan.

Nu hopen wij als GBB dat u het nieuwe jaar niet met een kater ingaat. Zeker omdat de gemeente voor de zware taak van bezuinigingen staat. U weet wel “Toekomstig Bestendig Bronckhorst” (TBB).

Voor verenigingen, stichtingen en andere vormen betekent dit ook, inleveren van wat de gemeente u in het verleden allemaal heeft toegekend. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft bij het “middenveld” (U dus!) geïnventariseerd, wat u belangrijk vindt voor uw vereniging of stichting.

Omdat de raad straks moet besluiten, over voorstellen die het College nog moet opstellen, zijn wij als GBB-fractie erg geïnteresseerd in uw belangen.

Dus heeft u vragen of opmerkingen die wij mee kunnen nemen bij onze besluitvorming, dan horen wij dat graag van u!

Want: GBB is een lokale partij, met als doelstelling: "de belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in de gemeente Bronckhorst."

Onze fractie staat ook in 2012 voor u klaar.

 

Alle wegen leiden naar Rome!

Dat is een oud gezegde. Maar geldt dat ook voor de rondweg van Hummelo?

Oost West thuis is Hummelo op z’n best. Het tracé ligt vast. Dus daar zal onze fractie niet over beginnen. De opties zijn duidelijk:

1.Het bestemmingsplan onverkort vaststellen zoals het voorligt;

2.Het bestemmingsplan met enige wijzigingen vaststellen of;

3.Het bestemmingsplan niet vaststellen.

Wat vraagt de samenleving van Hummelo en omgeving van ons als het gaat om dit onderwerp. Er is sprake van grote verdeeldheid. En die verdeeldheid heeft geleid tot een splijting van de samenleving. Er wordt ook gezegd dat tijd alle wonden heelt. Maar wie heeft zin om die tijd door te maken in onvrede met zijn omgeving. Onze partij zeker niet. Het leven is daar te kort en kostbaar voor. Wat wordt er verwacht van de raad om hierin te beslissen en hoe staan wij daarin?

De rondweg is ons inziens bedoeld om de verkeersveiligheid in het dorp Hummelo te vergroten en daarmee ook de leefbaarheid van de samenleving.

Duurzaam en milieuvriendelijk. De ontwikkeling zoals die hier ligt blijkt niets minder waar. Als de rondweg in zijn huidige vorm er komt zal dit in het dorp ten goede komen aan de verkeersveiligheid, maar of dit in de omgeving het geval is en of het de leefbaarheid van de samenleving bevordert is zo langzamerhand af te vragen.

Het hele proces van vele jaren heeft naar ons oordeel geleid tot een tunnelvisie. Een keer gestart is het proces onomkeerbaar. Of je stopt het proces en doet verder niets. Wat betekent het voor de samenleving van Hummelo. Wat is belangrijker een samenleving met ongemakken en gevaren, die het samen oppakt. Of een samenleving die is opgesplitst ten gevolge van een keus die niet genomen had moeten worden. Daarom zal onze fractie tegen het bestemmingsplan stemmen. Want al het geld op de wereld is het niet waard om te leven in een samenleving in onvrede.

Misschien dat die keuze leidt tot de stop van de tunnelvisie en tot een alternatief wat een breder draagvlak heeft voor de gehele samenleving. GBB gaat voor de duurzame en niet de op dit moment snelste oplossing.

GBB is een lokale partij, met als doelstelling:

“de belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in de gemeente Bronckhorst.”

Als onze doelstelling je interesseert en je wilt wat betekenen voor de samenleving meld je gerust aan en neem contact met ons op.

 

GBB

GBB is een lokale partij, met als doelstelling: "de belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in de gemeente Bronckhorst."

Wat doen wij zoal? Een voorbeeld: Recent hebben wij als fractie omwonenden van een kraakpand in Zelhem kunnen ondersteunen bij de gesprekken met de woningbouwstichting, burgemeester en politie. Gelukkig heeft het er uiteindelijk toe geleid, dat in goede samenwerking en inzet van een ieder de krakers het pand hebben verlaten en de rust voor de omgeving is terug gekeerd.

En wat staat er nu op stapel?

Ten gevolge van de krimp en vergrijzing in Bronckhorst, maar ook de economische problemen in de wereld zal er bezuinigd moeten worden.

Onze fractie houdt daarbij een vinger aan de pols, waar het gaat om de leefomgeving, maar ook zaken de werkgelegenheid, zorg en welzijn, scholing, sport, recreatie en cultuur zullen wij daarbij niet uit het oog verliezen. Uiteraard zijn veiligheid en bereikbaarheid daarbij ook van belang.

Communicatie is het middel om dit alles met u kort te sluiten.

Onze fractie staat voor u klaar.