LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2020

Gemeentebelangen Bronckhorst zet zich voor U in

Sinds de oprichting van Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) zet GBB zich in voor inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisatie in de gemeente Bronckhorst. Zo is het GBB geweest die in de afgelopen raadsperiode aandacht vroeg voor meer ruimte voor nieuwe woningen voor jong en oud. Nu GBB coalitiepartij is, zijn er daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden om woningen te bouwen. Ook als het gaat om sport en energietransitie zet GBB zich in. Om ook in de toekomst binnen en buiten te kunnen blijven sporten. Om te voorkomen dat windmolens na 2022 gedwongen binnen onze eigen gemeente, en mogelijk eerder net buiten onze gemeente, worden geplaatst zonder dat uw belangen daarbij worden betrokken. GBB blijft tegen het plaatsen van windmolens als dé oplossing om energieneutraal te zijn. Wij hebben met het voorstel ingestemd om met u in gesprek te blijven over de invulling van onze eigen Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 en over de Regionale Energiestrategie (RES) en dus om uw belang een plek te geven. In juni 2021 komt het definitieve bod RES 1.0 (wind en zon op land) ter spraken in de raad.

 

Het college zet zich o.a. in voor herstel van achtergebleven wegenonderhoud en bomenonderhoud, Vitale Kernen, het herstel van natuur en landschap, de ontwikkelingen in de landbouw, de behoefte om te ondernemen en om te kunnen gaan met stijgende kosten in de zorg. In uw belang volgt GBB ook die inzet van het college op andere onderwerpen nauwgezet.

Sinds de oprichting van Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) zet GBB zich in voor inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisatie in de gemeente Bronckhorst. Zo is het GBB geweest die in de afgelopen raadsperiode aandacht vroeg voor meer ruimte voor nieuwe woningen voor jong en oud. Nu GBB coalitiepartij is, zijn er daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden om woningen te bouwen. Ook als het gaat om sport en energietransitie zet GBB zich in. Om ook in de toekomst binnen en buiten te kunnen blijven sporten. Om te voorkomen dat windmolens na 2022 gedwongen binnen onze eigen gemeente, en mogelijk eerder net buiten onze gemeente, worden geplaatst zonder dat uw belangen daarbij worden betrokken. GBB blijft tegen het plaatsen van windmolens als dé oplossing om energieneutraal te zijn. Wij hebben met het voorstel ingestemd om met u in gesprek te blijven over de invulling van onze eigen Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 en over de Regionale Energiestrategie (RES) en dus om uw belang een plek te geven. In juni 2021 komt het definitieve bod RES 1.0 (wind en zon op land) ter spraken in de raad.

 

Het college zet zich o.a. in voor herstel van achtergebleven wegenonderhoud en bomenonderhoud, Vitale Kernen, het herstel van natuur en landschap, de ontwikkelingen in de landbouw, de behoefte om te ondernemen en om te kunnen gaan met stijgende kosten in de zorg. In uw belang volgt GBB ook die inzet van het college op andere onderwerpen nauwgezet.

 

Combinatie VO-school en Sporthal Vorden mislukt, een gemiste kans voor heel Bronckhorst!

Het is een groot onderwerp gebleken, het reserveren van het geld voor de VO-School (waar de gemeente verantwoordelijk voor is) en de broodnodige nieuwbouw van de sporthal in Vorden. Helaas bleek dat een meerderheid van de raad onvoldoende oog had voor de toekomst en vooral op emotie keuzes heeft gemaakt, waardoor de Bronckhorster inwoners over een aantal jaar een paar miljoen te kort komen. Juist door tegen deze combinatienieuwbouw te stemmen, zijn er alleen maar meer tegenstellingen gecreëerd onder de verschillende kernen. Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) heeft nog geprobeerd om via een amendement een meerderheid van de raad op andere gedachten te brengen of wat meer bedenktijd te gunnen. Wij zijn dan ook benieuwd hoe de tegenstemmers denken de sportvoorzieningen in onze gemeente op niveau te houden, aangezien door deze keuze er op de langere termijn minimaal 3 miljoen minder te besteden is. Mogelijk gevolg van dit stemgedrag: een sluiting van een sporthal in Vorden, Hengelo of Zelhem.

 

Politiek is meer dan alleen kijken naar je eigen belangen. GBB vindt het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen ongeacht wie je bent, waar je woont, hoe je eruit ziet of van wie je houdt. Alle inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente hebben daar een rol en verantwoordelijkheid in.

 

Fractie Gemeentebelangen Bronckhorst

 

Voortgezet onderwijs in Bronckhorst

Deze week wordt in de raad besloten over een nieuw te bouwen school in Vorden. De discussie lijkt allang niet meer te gaan of er een school gebouwd gaat worden, maar of er een sporthal bij gebouwd moet gaan worden. Het lijkt namelijk of we nu onze hele spaarpot in Vorden uit gaan geven en er niets over blijft voor de rest van de gemeente. Helaas wordt in deze discussie niet meegenomen dat de school ook zorgt voor inkomsten voor de gemeente. Voor elke leerling die naar het voortgezet onderwijs gaat krijgen we een vast bedrag per jaar. Andere gemeenten reserveren inkomsten en nemen deze niet op in de algemene reserve. In omliggende gemeenten is er dan ook geen discussie over nieuwbouw. Ook zie je in veel gevallen de combinatie met een sporthal en dat is niet voor niets. Er is veel voordeel te halen uit een combinatie, de school is nu al de grootste huurder van de sporthal en zorgt voor veel inkomsten voor de sporthal. Onze huidige sporthal is verouderd, niet duurzaam en er zal binnen afzienbare tijd veel geïnvesteerd moeten worden om weer bij de tijd te zijn. Uiteindelijk zal de optie om de sporthal niet bij de school te bouwen volgens GBB veel duurder zijn en zal dit ten koste gaan van de andere kernen in Bronckhorst, want ook daar moeten we investeren in de toekomst.

 

Recreatie en toerisme in Bronckhorst

Op donderdag 4 juni (in plaats van 28 mei) is de visie op recreatie en toerisme behandeld in de gemeenteraad. GBB vindt het fijn dat er een visie is gemaakt om richting en houvast te geven aan deze sector in de gemeente Bronckhorst. GBB heeft gevraagd voldoende aandacht te besteden voor de samenwerking tussen alle partijen, zoals de (recreatieve) ondernemers, toeristische platforms, landgoed en kasteeleigenaren en Achterhoek Toerisme om ‘de winkel te vullen’. De visie is namelijk bedoeld om onze kastelen en landgoederen spreekwoordelijk in de etalage te zetten en daarmee gasten van onze mooie gemeente te laten genieten. Maar een winkel met een mooie etalage waar vervolgens niets te koop is, trekt geen klanten of laat teleurgestelde klanten achter. GBB wenst iedereen veel succes om gezamenlijk (als de situatie na het Coronavirus weer enigszins hersteld is) invulling te geven aan de visie. Het bedrag van ongeveer 50.000 euro dat we naar verwachting nog ontvangen vanwege het Recreatieschap Achterhoek en Liemers komt daarbij goed van pas.

 

Toekomstbestendige verenigingen in Bronckhorst

Voor veel verenigingen, ook binnen de gemeente Bronckhorst, is de toekomst onzeker. Vaak heeft men te maken met teruglopende ledenaantallen en kunnen er onvoldoende bestuursleden worden gevonden of is het niet mogelijk om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Verenigingen overwegen steeds vaker om de krachten te bundelen van verschillende sportverenigingen om zo, samen, een levensvatbare en robuuste sterke vereniging overeind te houden. 

De maatschappelijke betekenis van verenigingen en sportverenigingen mag dan ook niet onderschat worden. Nu in deze corona crisis zal hier extra aandacht voor moeten zijn. Juist omdat verenigingen en stichtingen vanwege de maatregelen van de overheid, niet hun standaard programma kunnen uitvoeren. Immers de vereniging is een ontmoetingsplek voor leden, vrijwilligers en mensen die komen sporten of anders betrokken zijn. Het is een smeermiddel voor de samenleving. Sport en cultuur verbindt. Het is dan ook goed om te horen dat de lockdown regels weer wat versoepeld kunnen worden. GBB vindt het belangrijk dat ook hier de juiste keuzes gemaakt dienen te worden. In de komende raadsvergaderingen zullen we hiervoor aandacht vragen.

 

Afvalstoffen en een nieuw commissielid

De GBB-fractie heeft een nieuw commissielid. Mette Westerink is vanaf nu commissielid van GBB. Ze woont in Steenderen en studeert politicologie in Nijmegen. Vanuit GBB heten wij je welkom!

Tijdens de raadsvergadering van ­­20 februari bleek dat er behoefte was om de wethouder rondom de afvalstoffenheffing een duidelijke opdracht mee te geven. Op de dag van de raadsvergadering bleek dat er meerdere moties waren ingediend. GBB heeft samen met VVD en GL, op de dag van de vergadering met de andere partijen geprobeerd een brede opdracht te maken met een motie. Helaas bleek voorafgaand te weinig tijd en moest tijdens de vergadering overeenstemming gevonden worden waardoor wij met een extra motie diende te komen. Met veel inspanning is het toch gelukt om samen een 3 tal moties in te dienen. Met de moties geven alle partijen een opdracht aan de wethouder dat de ingeslagen weg rondom de afvalstoffen heffing niet de juiste weg is.

Helaas bleek op de dag van de vergadering dat de CDA fractie een raadsonderzoek wilde voorstellen. Een onderzoek naar hoe de wethouder dit “afvaldebacle” veroorzaakt heeft. GBB keurt deze motie af omdat de ingeslagen weg niet recentelijk is genomen. CDA, stop met het weglopen van jullie mede verantwoordelijkheid en laten we het samen proberen op te lossen!

 

Klijnsmagelden, geld specifiek voor kinderen tot 18 jaar

Op de agenda van de raadsvergadering van februari staat het concept bestedingsplan van de Klijnsmagelden. Klijnsmageld (vernoemd naar voormalig staatssecretaris Jette Klijnsma) is specifiek bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar, die opgroeien in arme gezinnen. Deze armoede binnen het gezien heeft impact op het opgroeiende kind. Als voorbeeld kunnen kinderen hierdoor niet mee kunnen doen met sport, cultuur of sociale activiteiten.

In de Raadsvergadering van december jl. is gebleken dat er een interpretatie verschil was, hoe deze gelden in te zetten. Kortweg, De meerderheid van de Raad wil duidelijk weten of dit geld ook daadwerkelijk ten goede van de kinderen komt. Met die opdracht is de wethouder aan de slag gegaan. We hebben in januari de informatie van het college ontvangen hoe het geld ingezet gaat worden of kan worden. Een van de regels bij de Klijnsmagelden is ook dat de Gemeente kinderen/jeugdigen actief moet betrekken in de vormgeving van de aanpak. We hebben begrepen dat de besteding samen met kinderen/jeugdigen vorm krijgt.

We houden de ontwikkelingen en wensen van de kinderen goed in de gaten.

 

Fractie Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB)

 

Vertrouwen en Politiek 20.20

“De meeste mensen deugen”is de titel van de recent verschenen bestseller van Rutger Bregman. Dat geldt voor de inwoners van Bronckhorst nog veel sterker. Bijna al onze inwoners en betrokkenen deugen. Ons ambtenarenapparaat, de bestuurders, de 25 volksvertegenwoordigers en natuurlijk het volk ofwel bijna iedereen waaronder u als lezer. Voor wie zich tot de elite rekent ligt dit soms anders.

Het afgelopen decennium (nogmaals we bestaan 10 jaar)  heeft Gemeentebelangen Bronckhorst als lokale partij de kloof tussen u en de politiek willen verkleinen. Dit hebben we gedaan door echt naar u te luisteren, woningbouwplannen vlot te trekken en de eigenheid en het unieke van al onze leefgemeenschappen te zien bijvoorbeeld de vitale kernen. Daarin onderscheidt GBB zich van de landelijke partijen.

Meer wederzijds vertrouwen tussen politiek en inwoners in de voor ons liggende jaren 20. Daar gaan we voor. Han, Petra, Marcel, Yoeri, Marja, Robbert en Karin wensen u een gezond, gelukkig en wervelend 2020 toe.