Commissieleden

Naast raadleden zijn ook commissieleden politiek actief namens Gemeentebelangen Bronckhorst. Commissieleden ondersteunen de fractie en raadsleden. Commissieleden mogen wel aansluiten bij de commissievergaderingen (Politieke Avond) maar mogen niet deelnemen aan raadsvergaderingen. Dit zijn uitsluitend voor raadsleden. 

André Hiddink

Woonplaats: Hengelo
E-mailadres: a.hiddink@raadbronckhorst.nl