Het ontstaan van GBB

Gemeentebelangen Bronckhorst is op 25 november 2009 opgericht door Evert Blaauw. Met ervaring als raadslid voor de VVD besloot Evert met de oprichting van Gemeentebelangen Bronckhorst een lokale politieke partij op te richten. Waarom? Om voor de lokale samenleving van betekenis te kunnen zijn zonder belast te zijn met wat er in de landelijke politiek gebeurd. En daarmee ook de ruimte te hebben om te doen waar lokaal in de gemeente behoefte aan is. En dat is nog steeds een kernwaarde van Gemeentebelangen Bronckhorst.    

De ontwikkeling van GBB

Na de oprichting op 25 november 2009 waren in 2010 de eerste gemeenteraadsverkiezingen waar GBB aan deelnam. Met 831 stemmen kwam GBB met 1 zetel in de gemeenteraad. Daarmee werd Evert Blaauw ook het eerste raadslid van GBB. In de jaren die volgde breidde de fractie uit met fractieleden en commissieleden. Tegelijkertijd nam met de verkiezingen in 2014, 2018 en 2022 ook het aantal stemmen op GBB toe; van 831 naar 2593 naar 4126 en naar 5228 in 2022. Met het groeiend aantal stemmen kreeg GBB ook meer leden in de gemeenteraad. van 1 in 2014 naar 8 in 2022. Daarmee is GBB op dit moment de grootste partij in de raad van de gemeente Bronckhorst. En maakt het deel uit van de coalitie en maken 2 wethouders namens GBB deel uit van het college van burgemeester & wethouders. Kijk op de pagina Wethouders en Raadsfractie voor voor meer informatie over de personen die namens GBB bestuurlijk en politiek actief zijn.