Raadsleden

 

   Van links naar rechts: Han Pelgrom, Marcel Westerink, Marja Berenschot, Jaap Louwerier, Robbert van Velsen, Mette Westerink, Karin Klein Lebbink en Sander
   Gartsen

Raadsleden

 

   

Marcel Westerink

Functie: Fractievoorzitter, Raadslid, Lid Auditcommissie
Woonplaats: Steenderen
E-mailadres: m.westerink@gbbronckhorst.nl
Telefoonnummer: 06 - 13 16 62 60

Naast raadslid ben ik ben ik muzikant en lid van de vrijwillige brandweer. Niet alleen omdat ik het leuk vind, maar omdat ik het belangrijk vind om deel uit te maken van de samenleving en mijn steentje wil bijdragen aan een samenleving waar we naar elkaar omkijken. Een samenleving waar iedereen op een goede manier kan wonen, werken en leren, daar wil ik me voor inzetten en waar kan dat beter dan bij een lokale partij.

Portefeuilles

Financiën, Grondstoffenbeleid, Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Communicatie algemeen


   
 

Han Pelgrom

Functie: Raadslid, Plv. Achterhoekraad
Woonplaats: Keijenborg
E-mailadres: h.pelgrom@gbbronckhorst.nl

Ik hoop als raadslid GBB een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het verkleinen van de kloof- burger - en overheid, waar mijns inziens wensen en behoeften van inwoners centraal staan en waar vanaf de start burgers een serieuze inbreng hebben. Ik wil graag samenwerken met allen aan een toekomstbestendig Bronckhorst, waar burgerparticipatie een volwaardig onderdeel is ik hoor graag uw vragen.

Portefeuilles

Landbouw, Inwoners en belangenvereniging


 
   

Mette Westerink

Functie: Raadslid, Voorzitter Politieke Tafel
Woonplaats: Steenderen
E-mailadres: mette.westerink@gbbronckhorst.nl

Naast dat ik studeer vind ik het leuk om mij in te zetten voor mijn omgeving. Ik wil graag een stem geven aan de jongeren in Bronckhorst. Ik hoop met een frisse en vernieuwende blik een mooie toekomst voor Bronckhorst te mogen verwezenlijken.

Portefeuilles

Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing, Algemene Juridische en Bestuurstaken, Jongerenbeleid


   
 
 
 

Marja Berenschot

Functie: Raadslid, Lid Werkgroep Sociaal domein, Werkgeverscommissielid
Woonplaats: Hengelo (Gld)
E-mailadres: m.berenschot@gbbronckhorst.nl

De afgelopen jaren hebben we onder de noemer “laat Bronckhorst groeien” veel waar kunnen maken. Maar we zijn nog niet klaar. Het zou mooi zijn als we de ingeslagen weg verder kunnen vervolgen, “Met ruimte voor elkaar”.

Portefeuilles

Zorg (jeugd, WMO, volksgezondheid), Armoedebeleid, Arbeid en participatie, Onderwijs


 
 
 

Robbert van Velsen

Functie: Raadslid, Plv. Fractievoorzitter, Secretaris Fractie, Voorzitter Politieke Tafel, Plv. Auditcommissie
Woonplaats: Zelhem
E-mailadres: r.vanvelsen@gbbronckhorst.nl

De afgelopen 4 jaar hebben we veel bereikt, denk aan geen hoge windmolens in Bronckhorst en het slot dat van de deur is voor de woningbouw. Maar we zijn er nog niet, dus laten we samen, met ruimte voor elkaar doorbouwen aan Bronckhorst.

Portefeuilles

Wonen, Energietransitie inclusief klimaatbegroting


 
   

Karin Klein Lebbink

Functie: Raadslid, Fractievoorzitter GBB in de Achterhoekraad, Lid werkgroep omgevingswet, fractiepenningmeester
Woonplaats: Wichmond
E-mailadres: k.kleinlebbink@gbbronckhorst.nl

GBB als lokale partij zet de inwoners op 1. De belangen van de inwoners van Bronckhorst moeten prevaleren. Een bijkantoor zijn van landelijke (lees randstedelijke) belangen daar pas ik voor. Ook kun je als individu zomaar klem komen te zitten tussen machtige overheidsinstanties. Ik ben de politiek ingegaan om een steuntje in de rug te zijn voor inwoners die bij mij aankloppen.

Portefeuilles

Regionale Samenwerking, Omgevingswet, Sport, Cultuur, Bibliotheekwerk, Diversiteit


 
   
 

Jaap Louwerier

Functie: Raadslid
Woonplaats: Zelhem
E-mailadres: j.louwerier@gbbronckhorst.nl

Ben een echt dorpsmens, hou van de directe contacten en betrokkenheid van een dorp en streef ernaar om als dorp en gemeente er te zijn voor haar inwoners en elkaar.

Portefeuilles

Vitaal Bronckhorst, Cultuurhistorie en monumenten, Natuur en landschap, Ruimtelijke ordening, Mobiliteit / verkeer en vervoer


 
   

Sander Gartsen

Functie: Raadslid, Lid werkgroep Communicatie
Woonplaats: Zelhem
E-mailadres: s.gartsen@gbbronckhorst.nl

Als ondernemer sta ik samen met mijn vrouw en 4 kinderen midden in de samenleving. Met onderwerpen als wonen, economie en ondernemerschap, verduurzaming woningvoorraad en de energietransitie, is het natuurlijk geen ver van mijn bed show. Dit zijn onderwerpen die dichtbij komen, dit gaat over Gemeentebelangen Bronckhorst.

Portefeuilles

Verduurzaming woningvoorraad, Economie en ondernemerschap, Vrijwilligersbeleid

Contactformulier raadsfractie