Wethouders

Namens GBB zijn 2 wethouders onderdeel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst. 

Evert Blaauw

Portefeuilles

Zorg, welzijn en armoedebeleid
Sport, cultuur en vrijwilligersbeleid
Leefbaarheid

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst Midden en West

E-mailadres: e.blaauw@gbbronckhorst.nl

Emmeke Gosselink

Portefeuilles

Wonen
Vitale kernen
Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
Regionale samenwerking

Gebiedswethouder voor Bronckhorst Oost

E-mailadres: e.gosselink@gbbronckhorst.nl