De coalitie bestuursperiode 2022-2026

De partijen GBB, CDA en PvdA vormen samen de coalitie in de bestuursperiode 2022-2026. De wethouders van deze partijen vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouder. Ook wel genoemd het dagelijks bestuur van de gemeente Bronckhorst. Meer informatie over samenstelling van de coalitie en het college van burgemeester en wethouder is te vinden via https://www.bronckhorst.nl/college-van-b-en-w


Het coalitieakkoord 2022-2026

GBB, CDA en PvdA hebben met elkaar onder de noemer 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst' afspraken gemaakt als leidraad voor de ambities en doelen voor de periode 2022-2026. Ingezet wordt op:

  • Kansengelijkheid in een sterke economie
  • Mooi wonen in een vitaal Bronckhorst
  • Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving
  • Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen
  • Dienstbare overheid

 Het volledige coalitieakkoord is hier te downloaden.