Programmabegroting 2024-2027

     Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmabegroting 2024-2027 gepresenteerd.
     De raad vergadert hierover op 2 en 9 november 2023. Onderdeel daarvan zijn ook de zogenaamde
     algemene beschouwingen. Meer informatie is te vinden via deze pagina. De programmabegroting
     zelf is ook te vinden via deze pagina. De algemene beschouwingen, ook wel de mening van GBB
     over de programmabegroting, zijn vanaf 9 november op deze pagina terug te lezen.