RUIMTE VOOR ELKAAR

Gemeentebelangen Bronckhorst

GBB is een lokale partij met als doelstelling:

Belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in Bronckhorst

Op deze website treft u informatie aan over onze fractie, persberichten en contactinformatie.

Heeft u in uw leefomgeving vragen en/of wensen over het beleid van de gemeente? Of wilt u komen inspreken bij onze fractie? Neem contact met ons op!

Actueel

Formatie verder met GBB, CDA en PvdA

Formatie verder met GBB, CDA en PvdA

Op 13 april 2022 heeft informateur René van Dijk een advies uitgebracht. Op verzoek van Gemeente Belangen Bronckhorst (GBB) en onder begeleiding van de informateur zijn op 22 april drie aanvullende vervolggesprekken gevoerd met vier beoogde coalitie kandidaten (VVD, CDA, PvdA en GroenLinks). Onderzocht is welke coalitie voor de periode 2022-2026 gevormd kan worden. Hier kwam uit dat GBB de volgende stap in de coalitie onderhandelingen ingaat samen met CDA en PvdA.

Op basis van de gevoerde vervolggesprekken is duidelijk dat er veel overeenkomsten en raakvlakken zijn als het gaat om hoe de partijen aankijken tegen thema’s als ‘Wonen’, ‘Economie’, ‘Duurzaamheid’, ‘Welzijn, zorg en inkomen’ en ‘Landschap en landbouw’, vragen die leven in de samenleving en hoe zij inwoners daarbij centraal willen stellen. Na rijp beraad heeft GBB besloten de formatie verder op te willen pakken met CDA en PvdA.

“Deze partijen laten een belangrijke vertegenwoordiging zien van de Bronckhorster samenleving”, aldus Han Pelgrom, fractievoorzitter van GBB. De drie partijen hebben het vertrouwen uitgesproken om op korte termijn te komen tot een beoogde stabiele coalitie van 16 zetels. Voor de verdere begeleiding in de coalitievorming zoeken de partijen een formateur. GBB kijkt uit naar een goede en prettige samenwerking met alle partijen in de komende vier jaar.   

 
Advies Informateur, GBB-VVD-PvdA

Advies Informateur, GBB-VVD-PvdA

Informateur van Dijk heeft in de afgelopen 2 weken onderzocht welke coalitie samenstelling het meest logisch is, gezien de uitslag en de gesprekken en heeft daarbij, conform de opdracht, een alternatieve vorm geadviseerd.

Het eerste advies is: GBB, VVD en PvdA.

Het alternatieve advies is: GBB, CDA en PvdA.

Op basis van het advies vinden wij het logisch om ook een combinatie met GBB, CDA en GroenLinks te onderzoeken, ook al zal dat wel zorgen voor discussie tussen de partijen, maar doet ik onze optiek recht aan het advies.GBB heeft de raad voorgesteld om met deze 3 combinaties samen met de informateur verder uit te werken zodat er een stabiele basis bestaat voor de formatie van het college en het coalitieakkoord.