RUIMTE VOOR ELKAAR

Gemeentebelangen Bronckhorst

GBB is een lokale partij met als doelstelling:

Belangenbehartiging van de leefgemeenschappen in Bronckhorst

Op deze website treft u informatie aan over onze fractie, persberichten en contactinformatie.

Heeft u in uw leefomgeving vragen en/of wensen over het beleid van de gemeente? Of wilt u komen inspreken bij onze fractie? Neem contact met ons op!

Actueel

Collegeakkoord & wethouders GBB, CDA en PvdA bekend

Collegeakkoord & wethouders GBB, CDA en PvdA bekend

Vandaag publiceren de fracties van Gemeentebelangen Bronckhorst, CDA en PvdA het coalitieakkoord “Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst”. Vanuit GBB zijn wij erg tevreden met het resultaat van de onderhandelingen. Tijdens de onderhandelingen merkten wij dat beide partijen op dezelfde constructieve wijze met ons samen willen werken. GBB heeft tijdens de verkiezingen aangegeven graag naar een college van 4 wethouders te willen en had ingezet op een halve fte extra specifiek voor het verbeteren voor de dienstverlening. Tijdens de onderhandelingen hebben wij gezamenlijk besloten die taak van de halve fte onder te brengen bij alle 4 de wethouders en de wethouders daarmee expliciet verantwoordelijk te maken voor die verbetering van de dienstverlening.

 

Voor GBB zal het nieuwe college betekenen dat wij nu 2 wethouders mogen voorstellen aan de raad. GBB stelt voor om vanuit GBB naast dat Evert aan een tweede periode begint als wethouder ook Emmeke Gosselink voor te dragen. Emmeke is op dit moment strategisch adviseur bij een woningcorporatie en heeft ontzettend veel zin om de rol als wethouder op te pakken op de gebieden ruimtelijke ordening en wonen. Evert zal de komende periode zich storten op zorg in de breedste zin en sport.

Dienstbare overheid, Energietransitie middels een lokaal kleinschalig karakter, meer mogelijkheden voor woningbouw, het versnellen van het woningbouwproces, versterking van de BIO-diversiteit en de transformatie van landbouw zijn een greep uit het akkoord.

 

Klik hieronder op "lees meer" om het coalitieakkoord te downloaden.

 

Het voorgestelde nieuwe college:
Evert Blaauw: Zorg en Sport
Emmeke Gosselink: Wonen en Ruimtelijke Ordening
Wilko Pelgrom (CDA): Landschap, Landbouw en Energietransitie
Antoon Peppelman (PvdA): Participatie, Economie en Financiën
Marianne Besselink (Burgemeester): Openbare orde en veiligheid, Handhaving

 lees meer ...