Informatie lidmaatschap Gemeentebelangen Bronckhorst

U denkt er over om lid te worden van Gemeentebelangen Bronckhorst. Wat is dan belangrijk om te weten? Hieronder een samenvatting van een aantal zaken:

 • Door lid te worden ondersteunt u het gedachtegoed van GBB en bent u de spreekwoordelijke voelspriet in de samenleving van GBB;
 • Krijgt u de mogelijkheid om u via de lokale politiek namens GBB in te zetten voor de samenleving. Eventueel ook als fractielid en daarna mogelijk als commissielid of raadslid;
 • Kunt u, als fractielid, uw kennis verrijken op tal van onderwerpen en uw netwerk uitbreiden;
 • Bent u welkom op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van GBB waar u na 1 jaar lidmaatschap mee kunt stemmen;
 • Bent u welkom op Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen van GBB die gebruikelijk plaatsvinden rond/in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen;
 • Kunt u aansluiten bij anderen activiteiten die door GBB worden georganiseerd of bij activiteiten, mits u politiek actief bent, die vanuit de Gemeente Bronckhorst worden georganiseerd voor de politieke fracties;
 • Ontvangt u minimaal 2 keer per jaar een ledenbrief met actualiteiten;
 • De kosten voor het lidmaatschap van GBB bedragen voor het jaar 2023 €30 op jaarbasis, waarmee GBB voor een ieder (financieel) toegankelijk wil zijn.

Procedure aanmelding lidmaatschap

Wilt u lid worden van GBB? Dan horen daar de volgende stappen bij:

 1. U vult het onderstaande (digitale) aanmeldformulier in;
 2. Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt het bestuur met u contact op voor een nadere kennismaking;
 3. De aanmelding wordt administatief afgerond;
 4. Desgewenst kunt u kennismaken met de raadsfractie en hun werk, afhankelijk van de vraag hoe u aan uw lidmaatschap invulling wil geven;
 
Toelichting aanmeldformulier

In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar uw IBAN rekeningnummer. Dit doen wij uitsluitend om alle genodigde gevens te verkrijgen om uw aanmelding te verwerken. Met het versturen van het aanmeldformulier geeft u geen toestemming om de kosten van het lidmaatschap automatisch te incasseren. Na afronding van de aanmelding wordt een factuur verstuurd. U kunt dan de kosten van het lidmaatschap voldoen. 

Digitaal aanmeldformulier

Hierbij verklaar ik het aanmeldformulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van informatie over het lidmaatschap.
Hierbij onderteken ik digitaal het ingevulde aanmeldformulier.