LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2018

Coalitiebesprekingen - dinsdag 17 april 2018

GBB heeft het gesprek gevoerd met CDA om te bekijken of er een mogelijkheid is te komen tot een coalitie. In dit gesprek is ook teruggeblikt op de afgelopen 4 jaar, waar beide partijen grote verschillen van inzichten hadden.

GBB is een realistische partij die trouw wil blijven aan zichzelf en haar kiezers, hierbij staat een omslag in bestuurscultuur centraal waarbij wij de verbinding en het vertrouwen met onze inwoners willen herstellen. Naast deze cultuursomslag zijn er ook diverse inhoudelijke verschillen waar GBB de afgelopen jaren andere keuzes heeft gemaakt dan het CDA voorstaat.

Deze verschillen zijn tijdens het gesprek aan bod geweest. Hoewel GBB constateert dat het CDA in hun visie verandert, ontbreekt het vertrouwen hierop een coalitie met elkaar op te zetten.

Daarom ziet GBB geen andere mogelijkheid dan deze onderhandelingen stop te zetten.

Zoals in het informatiedebat door de meerderheid aangegeven, zal GBB met GroenLinks de onderhandelingen voor een nieuwe formatie oppakken. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hiervan bericht doen.


'Wij kunnen eindelijk bouwen in Bronckhorst' - dinsdag 17 april 2018

In een artikel met deze kop in de Gelderlander van woensdag 11 april delen jongeren uit Hengelo, Vorden, Steenderen en Zelhem hun enthousiasme om samen met elkaar een eigen woning te gaan bouwen. Waar GBB al jaren voor vecht, lijkt nu eindelijk te gaan gebeuren: beweging op de woningmarkt.

In Steenderen blijkt het aantal geïnteresseerde jongeren achter te blijven, we hopen echter dat jongeren uit de omgeving van Steenderen wel hun woonwensen kunnen vervullen. Daarnaast worden nu ook de woonwensen van jongeren in Keijenborg, Halle en Hummelo in beeld gebracht. GBB is benieuwd naar de uitkomst.

Laten we naast nieuwbouw en de woonwensen van jongeren ook aandacht hebben voor de woonwensen van ouderen en de vraag hoe we de bestaande woningen passend kunnen maken zodat iedereen goed kan wonen in onze gemeente. GBB gaat daar de komende vier jaar graag samen met u als inwoners en ondernemers en de andere politieke partijen mee aan de slag.

Kom gerust met GBB hierover in contact.


Stemmers bedankt! - dinsdag 3 april 2018

Op 21 maart hebben meer inwoners van Bronckhorst de weg naar de stembureaus gevonden. Alle oppositie partijen winnen in aantallen stemmen, een duidelijk signaal dat het niet op de huidige manier verder kan. Gemeentebelangen Bronckhorst is erg blij dat ruim 4100 inwoners het vertrouwen geven aan onze partij om als tweede grootste partij, met 6 zetels u te vertegenwoordigen. Samen met u en samen met alle andere inwoners willen wij er de komende 4 jaar voor zorgen dat Bronckhorst groeit. Wij gaan ons inzetten voor een sterke raad en bestuur. Een raad waar vertrouwen de basis is en een bestuur die de hoofdlijnen uitzet en niet alles in beton giet. Want Bronckhorst laten groeien doen wij niet alleen. Dat doen we met inwoners, bedrijven, stichtingen, verenigingen, instellingen, oppositiepartijen, coalitiepartijen, college en ambtenaren van de gemeente in een collectief verband.

Om af te sluiten, alle stemmers op GBB bedankt voor het gegeven vertrouwen. U kunt ons altijd aanspreken op zaken die u aangaan. U bent van harte welkom op één van onze fractiebijeenkomsten of stuur ons een mailtje.

Neem contact op via info@gbbronckhorst.nl

Laat Bronckhorst groeien!

Fractie van Gemeentebelangen Bronckhorst


De verkiezingen, en dan? - dinsdag 20 maart 2018

Met het plakken van de verkiezingsborden op 10 februari zijn de gemeenteraadsverkiezingen gestart. Sinds dat moment worden aan u als inwoners van de gemeente Bronckhorst allerlei beloftes gedaan voor de komende vier jaar over bijvoorbeeld het wonen en voor elkaar zorgen in onze gemeente. Die beloftes komen natuurlijk voort uit dat wat de afgelopen vier jaar allemaal met succes is opgepakt, wat is blijven liggen en wat anders had gekund. Vaak heeft u zich daarover ook laten horen en weet u GBB ook te vinden, nu in aanloop naar de verkiezingen op 21 maart. Maar ook na 21 maart moet dit contact er blijven!

Wij willen vanuit een positieve benadering de kansen, die u als inwoners ziet met u oppakken en Bronckhorst daarmee laten groeien. Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Stem daarom niet alleen op 21 maart op GBB. Maar laat uw stem juist ook na 21 maart aan ons horen om gezamenlijk kansen voor Bronckhorst te benutten! Wij staan voor u klaar. Neem contact op via info@gbbronckhorst.nl

Het GBB-Team


Lijsttrekker, kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend! - vrijdag 26 januari 2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Bronckhorst is Evert Blaauw unaniem gekozen als lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart 2018 gehouden gaan worden.

Ook zijn de 18 kandidaten tellende kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2018-2022 zijn hier in te zien op de website van Gemeentebelangen Bronckhorst.

GBB ziet met het verkiezingsprogramma ‘Laat Bronckhorst Groeien!’ de verkiezingen met vertrouwen tegemoet en staat met haar kandidaten klaar om de gemeente Bronckhorst de kansen te geven die het verdient.


Bronckhorst houdt burger buiten de deur!!! - dinsdag 16 januari 2018

Het gemeentehuis wordt door ons allen betaald, maar het bestuur bepaalt voor wie en wanneer het toegankelijk is.

Per 1 januari heeft de gemeente echter besloten uitsluitend nog op afspraak te werken. Bedenkt u zich dus tussen het werk door om even snel langs het gemeentehuis te gaan voor het aanvragen of ophalen van een nieuw paspoort of rijbewijs? Of wilt u als kersverse ouders graag de geboorte van uw zoon of dochter komen aangeven? Dan komt u bedrogen uit! U wordt linearecta naar de uitgang verwezen om eerst telefonisch of via de website een afspraak te maken.

Hoezo klantvriendelijk en verbindend. De afstand wordt groter, we zijn alleen nog digitaal bereikbaar en dit met de wetenschap dat het grootste deel van Bronckhorst niet beschikt over glasvezel en toegankelijk internet. Maar ook lijkt het alsof we alle mogelijkheden benutten om de burger uit het gemeentehuis te weren! Is dit de nieuwe manier van verbindend werken?

Een gemeentehuis hoort niet op slot, maar is een huis van alle inwoners. De gemeente dient zicht ten alle tijden dienstbaar op te stellen naar haar inwoners!