LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Nieuws

Bronckhorst als dementievriendelijke gemeente - woensdag 16 januari 2019

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig 2019 toe!


Op 13 december 2018 is door de gemeenteraad het programmaplan aangenomen. Het college kan nu aan de slag met diverse vraagstukken. In dit programmaplan is dementie, volksziekte nummer 1, als belangrijk aandachtspunt genoemd en het college wil daarom werken aan dementievriendelijkheid. Aanvullend daarop is een motie om uiterlijk eind 2022 te voldoen aan de eisen van een ‘Dementievriendelijke gemeente’ met ondersteuning van alle partijen aangenomen.


Van algemene acceptatie van dementie is nog lang niet altijd sprake en een goede ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg, is van groot belang om te voorkomen dat voor een mantelzorger de zorg voor een dierbare te zwaar wordt. Naast bijvoorbeeld de al bestaande voorlichting die in Bronckhorst wordt gegeven over hoe om te gaan met mensen met dementie wanneer zij bijvoorbeeld boodschappen doen of naar hun vereniging willen, ziet GBB de invulling van dementievriendelijkheid en ‘Dementievriendelijke gemeente’ dan ook met belangstelling tegemoet. Zodat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving en zodat zij en hun mantelzorgers passende zorg en ondersteuning blijven ontvangen. Daarbij gaat het wat GBB betreft ook bijvoorbeeld over de inrichting van de openbare/publieke ruimte. Zeker omdat dementerenden gemiddeld de eerste 5 jaar van hun ziekte thuis wonen en pas in de laatste fase van hun ziekte naar een aangepaste woonomgeving verhuizen.


Han Pelgrom fractievoorzitter GBB - dinsdag 29 mei 2018

Han Pelgrom is deze week gekozen als nieuwe fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bronckhorst. Hij volgt Evert Blaauw op, die als kandidaat-wethouder is voorgedragen.

Han Pelgrom was eerder commissielid en sinds kort raadslid bij GBB en hij is relatief nieuw in de politiek. Hij was in het dagelijks leven werkzaam in de zorgsector o.a. als ARBO-adviseur.

Hij wil verbinden en samenwerken met een ieder, een bijdrage leveren aan het verkleinen van de kloof inwoner en overheid en samen met inwoners en partijen werken aan een mooi toekomstbestendig Bronckhorst waar het goed wonen en werken is.


Kandidaat‐wethouders Bronckhorst - woensdag 23 mei 2018

Gemeentebelangen Bronckhorst, de VVD en GroenLinks spreken onder leiding van formateur Gerard van den Hengel sinds eind april met elkaar over het vormen van een nieuwe coalitie. Deze gesprekken zijn zorgvuldig opgepakt en lopen voorspoedig. In een eerdere fase is er onderling gesproken over de grote maatschappelijke opgaven voor de komende jaren en zijn beleidsthema’s verder uitgediept. Op 22 mei is er naar de inbreng van de inwoners van de gemeente geluisterd, die hiervoor waren uitgenodigd op het gemeentehuis. Op 24 mei zal nog een consultatie met de gemeenteraad plaatsvinden. Met deze input zal het coalitieakkoord afgerond gaan worden.
Nu de eindstreep in zicht komt hebben de partijen een selectie gemaakt van kandidaat-wethouders die de komende periode met burgemeester Marianne Besselink het College van B&W zullen vormen. Gemeentebelangen Bronckhorst, de VVD en GroenLinks hebben besloten om ieder één wethouder naar voren te schuiven. Daarmee zal er één wethouder minder benoemd worden dan in de voorgaande periode. Zo willen de partijen de onderlinge gelijkwaardigheid benadrukken en inzetten op een slank en krachtig bestuur met focus. Bij de selectie van kandidaten is nadrukkelijk aandacht besteed aan de kracht van het team als geheel, met diversiteit in achtergronden en een gedeelde visie op de gewenste uitnodigende bestuursstijl.

De kandidaat‐wethouders zijn: Evert Blaauw (Gemeentebelangen Bronckhorst). Blaauw woont in Zelhem. Tot op heden is hij Raadslid en fractievoorzitter. Blaauw werkt als ondernemer en senior consultant.
Willem Buunk (VVD). Buunk woont in Steenderen. Hij was tot 2015 Raadslid in Utrecht. Buunk werkt als adviseur omgevingsbeleid.
Paul Hofman (GroenLinks). Hofman woont in Doesburg1. Hofman is tot op heden Statenlid in Gelderland. Hij werkt als manager voor een zorgorganisatie.

 


Laat óók op 22 mei weten wat u belangrijk vindt! - dinsdag 15 mei 2018

Wellicht heeft u via de krant of sociale media gelezen dat GroenLinks, VVD en GBB u, als inwoner, ondernemer, vereniging of organisatie, op 22 mei vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis uitnodigen om te delen wat u belangrijk vindt over bijvoorbeeld wonen, werkgelegenheid, leefbaarheid, openbare ruimte en natuur, zorg, welzijn en duurzaamheid.

Misschien vraagt u zich af waarom u op dit moment wordt uitgenodigd terwijl u op 21 maart met de gemeenteraadsverkiezingen ook heeft laten weten wat u belangrijk vindt.

Volgens GBB moet dat ons er niet van weerhouden om ook op dit moment na de verkiezingen, waar gewerkt wordt aan een nieuwe coalitie, te willen weten wat u belangrijk vindt. Juist als het gaat om wat er de komende jaren moet gebeuren om in de gemeente Bronckhorst aangenaam te kunnen wonen, werken, recreëren en voor elkaar te kunnen zorgen. Zodoende kunnen we gezamenlijk de uitdagingen benoemen en oppakken die ons de komende jaren te wachten staan.

Eén van die uitdagingen die op dit moment zeer actueel is, speelt in Vorden wat betreft het voortgezet onderwijs. In mei staat een voorstel dat daarmee samenhangt op de agenda van de gemeenteraad. Wilt u met ons delen wat u daarvan vindt? Neem dan gerust contact met ons op.


Coalitiebesprekingen - dinsdag 17 april 2018

GBB heeft het gesprek gevoerd met CDA om te bekijken of er een mogelijkheid is te komen tot een coalitie. In dit gesprek is ook teruggeblikt op de afgelopen 4 jaar, waar beide partijen grote verschillen van inzichten hadden.

GBB is een realistische partij die trouw wil blijven aan zichzelf en haar kiezers, hierbij staat een omslag in bestuurscultuur centraal waarbij wij de verbinding en het vertrouwen met onze inwoners willen herstellen. Naast deze cultuursomslag zijn er ook diverse inhoudelijke verschillen waar GBB de afgelopen jaren andere keuzes heeft gemaakt dan het CDA voorstaat.

Deze verschillen zijn tijdens het gesprek aan bod geweest. Hoewel GBB constateert dat het CDA in hun visie verandert, ontbreekt het vertrouwen hierop een coalitie met elkaar op te zetten.

Daarom ziet GBB geen andere mogelijkheid dan deze onderhandelingen stop te zetten.

Zoals in het informatiedebat door de meerderheid aangegeven, zal GBB met GroenLinks de onderhandelingen voor een nieuwe formatie oppakken. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hiervan bericht doen.


'Wij kunnen eindelijk bouwen in Bronckhorst' - dinsdag 17 april 2018

In een artikel met deze kop in de Gelderlander van woensdag 11 april delen jongeren uit Hengelo, Vorden, Steenderen en Zelhem hun enthousiasme om samen met elkaar een eigen woning te gaan bouwen. Waar GBB al jaren voor vecht, lijkt nu eindelijk te gaan gebeuren: beweging op de woningmarkt.

In Steenderen blijkt het aantal geïnteresseerde jongeren achter te blijven, we hopen echter dat jongeren uit de omgeving van Steenderen wel hun woonwensen kunnen vervullen. Daarnaast worden nu ook de woonwensen van jongeren in Keijenborg, Halle en Hummelo in beeld gebracht. GBB is benieuwd naar de uitkomst.

Laten we naast nieuwbouw en de woonwensen van jongeren ook aandacht hebben voor de woonwensen van ouderen en de vraag hoe we de bestaande woningen passend kunnen maken zodat iedereen goed kan wonen in onze gemeente. GBB gaat daar de komende vier jaar graag samen met u als inwoners en ondernemers en de andere politieke partijen mee aan de slag.

Kom gerust met GBB hierover in contact.


Stemmers bedankt! - dinsdag 3 april 2018

Op 21 maart hebben meer inwoners van Bronckhorst de weg naar de stembureaus gevonden. Alle oppositie partijen winnen in aantallen stemmen, een duidelijk signaal dat het niet op de huidige manier verder kan. Gemeentebelangen Bronckhorst is erg blij dat ruim 4100 inwoners het vertrouwen geven aan onze partij om als tweede grootste partij, met 6 zetels u te vertegenwoordigen. Samen met u en samen met alle andere inwoners willen wij er de komende 4 jaar voor zorgen dat Bronckhorst groeit. Wij gaan ons inzetten voor een sterke raad en bestuur. Een raad waar vertrouwen de basis is en een bestuur die de hoofdlijnen uitzet en niet alles in beton giet. Want Bronckhorst laten groeien doen wij niet alleen. Dat doen we met inwoners, bedrijven, stichtingen, verenigingen, instellingen, oppositiepartijen, coalitiepartijen, college en ambtenaren van de gemeente in een collectief verband.

Om af te sluiten, alle stemmers op GBB bedankt voor het gegeven vertrouwen. U kunt ons altijd aanspreken op zaken die u aangaan. U bent van harte welkom op één van onze fractiebijeenkomsten of stuur ons een mailtje.

Neem contact op via info@gbbronckhorst.nl

Laat Bronckhorst groeien!

Fractie van Gemeentebelangen Bronckhorst


De verkiezingen, en dan? - dinsdag 20 maart 2018

Met het plakken van de verkiezingsborden op 10 februari zijn de gemeenteraadsverkiezingen gestart. Sinds dat moment worden aan u als inwoners van de gemeente Bronckhorst allerlei beloftes gedaan voor de komende vier jaar over bijvoorbeeld het wonen en voor elkaar zorgen in onze gemeente. Die beloftes komen natuurlijk voort uit dat wat de afgelopen vier jaar allemaal met succes is opgepakt, wat is blijven liggen en wat anders had gekund. Vaak heeft u zich daarover ook laten horen en weet u GBB ook te vinden, nu in aanloop naar de verkiezingen op 21 maart. Maar ook na 21 maart moet dit contact er blijven!

Wij willen vanuit een positieve benadering de kansen, die u als inwoners ziet met u oppakken en Bronckhorst daarmee laten groeien. Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

Stem daarom niet alleen op 21 maart op GBB. Maar laat uw stem juist ook na 21 maart aan ons horen om gezamenlijk kansen voor Bronckhorst te benutten! Wij staan voor u klaar. Neem contact op via info@gbbronckhorst.nl

Het GBB-Team


Lijsttrekker, kandidatenlijst en verkiezingsprogramma bekend! - vrijdag 26 januari 2018

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Bronckhorst is Evert Blaauw unaniem gekozen als lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, die op 21 maart 2018 gehouden gaan worden.

Ook zijn de 18 kandidaten tellende kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 2018-2022 zijn hier in te zien op de website van Gemeentebelangen Bronckhorst.

GBB ziet met het verkiezingsprogramma ‘Laat Bronckhorst Groeien!’ de verkiezingen met vertrouwen tegemoet en staat met haar kandidaten klaar om de gemeente Bronckhorst de kansen te geven die het verdient.


Bronckhorst houdt burger buiten de deur!!! - dinsdag 16 januari 2018

Het gemeentehuis wordt door ons allen betaald, maar het bestuur bepaalt voor wie en wanneer het toegankelijk is.

Per 1 januari heeft de gemeente echter besloten uitsluitend nog op afspraak te werken. Bedenkt u zich dus tussen het werk door om even snel langs het gemeentehuis te gaan voor het aanvragen of ophalen van een nieuw paspoort of rijbewijs? Of wilt u als kersverse ouders graag de geboorte van uw zoon of dochter komen aangeven? Dan komt u bedrogen uit! U wordt linearecta naar de uitgang verwezen om eerst telefonisch of via de website een afspraak te maken.

Hoezo klantvriendelijk en verbindend. De afstand wordt groter, we zijn alleen nog digitaal bereikbaar en dit met de wetenschap dat het grootste deel van Bronckhorst niet beschikt over glasvezel en toegankelijk internet. Maar ook lijkt het alsof we alle mogelijkheden benutten om de burger uit het gemeentehuis te weren! Is dit de nieuwe manier van verbindend werken?

Een gemeentehuis hoort niet op slot, maar is een huis van alle inwoners. De gemeente dient zicht ten alle tijden dienstbaar op te stellen naar haar inwoners!