LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2019

Onze vrouw uut Bekveld - dinsdag 12 maart 2019

De GBB-fractie en raadslid Petra Bakker stelt zich verkiesbaar voor Lokale Partijen Gelderland (lijst 12) tijdens de provinciale staten verkiezingen. Democratie gebeurt van onderaf. Gemeentelijk beleid moet gestoeld zijn op dat wat de inwoners willen en wensen. Bronckhorst loopt voorop als het gaat om op een nieuwe manier het democratisch proces vorm te geven.  Niet alleen één maal per vier jaar naar de stembus. Nee, als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie meedoen in onze gemeente. Elk dorp heeft een andere werkwijze, invalshoek en tijdspad vanwege de eigenheid van elke kern. Behalve in de grote kernen woont ook een aanzienlijk deel van onze inwoners in kerkdorpen en buurtschappen. Zo ook GBB kandidaat Petra Bakker uit Bekveld. Petra weet hoe je als kleine krachtige en betrokken leefgemeenschap van onderaf invloed kunt uitoefenen op beleid en initiatieven kunt oppakken voor het algemeen belang. Als ergens een verandering voor verbeterde democratie begint dan is het vanuit sterke betrokkenheid van inwoners die in een buitengebied wonen. Laat ook op provinciaal niveau horen wat lokaal belangrijk is.

GBB steunt Petra (plek 10) als kandidaat voor de Provinciale verkiezingen op de lijst Lokale Partijen Gelderland.


Woningsplitsing eindelijk in zicht! - dinsdag 12 februari 2019

Het sterk vasthouden aan de aantallen te bouwen woningen wordt eindelijk losgelaten. Voor GBB was de afgelopen 10 jaar woningbouw een van de belangrijkste speerpunten. GBB ziet namelijk al jaren, dat er in Bronckhorst wel vraag is naar extra woningen of woningsplitsing.

Maar de vorige colleges wilden niet of nauwelijks kijken naar de aanpassing van de afspraken in de regio over de woningaantallen. Hierdoor was het realiseren van nieuwe woningen de afgelopen jaren vrijwel onmogelijk, terwijl bijvoorbeeld jongeren wegliepen naar Zutphen en Doetinchem. De consequenties hiervan merken we nu op de basisschool.

Maar bouwen naar behoefte is nu (eindelijk) het uitgangspunt. Op basis daarvan wordt er aan gewerkt om nog dit jaar woningsplitsing mogelijk te maken. In juli moet hierover meer duidelijk zijn. We zetten ons in dat het dan mogelijk wordt om met bijvoorbeeld ouders en kinderen in één boerderij te wonen. Hierbij verwacht GBB dat het college een goede afweging maakt.

Naast de splitsing van woningen vindt GBB dat ook de Bronckhorster kernen die krap zitten qua woningen ook de mogelijkheid moeten krijgen voor nieuwbouw en uitbreiding, maar wel in balans met de behoefte en de vergrijzing. GBB ziet in ieder geval met veel belangstelling de nieuwe lokale woonagenda ‘bouwen naar behoefte’ in de gemeente Bronckhorst tegemoet!


Bronckhorst als dementievriendelijke gemeente - dinsdag 15 januari 2019

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig 2019 toe!

Op 13 december 2018 is door de gemeenteraad het programmaplan aangenomen. Het college kan nu aan de slag met diverse vraagstukken. In dit programmaplan is dementie, volksziekte nummer 1, als belangrijk aandachtspunt genoemd en het college wil daarom werken aan dementievriendelijkheid. Aanvullend daarop is een motie om uiterlijk eind 2022 te voldoen aan de eisen van een ‘Dementievriendelijke gemeente’ met ondersteuning van alle partijen aangenomen.

Van algemene acceptatie van dementie is nog lang niet altijd sprake en een goede ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg, is van groot belang om te voorkomen dat voor een mantelzorger de zorg voor een dierbare te zwaar wordt. Naast bijvoorbeeld de al bestaande voorlichting die in Bronckhorst wordt gegeven over hoe om te gaan met mensen met dementie wanneer zij bijvoorbeeld boodschappen doen of naar hun vereniging willen, ziet GBB de invulling van dementievriendelijkheid en ‘Dementievriendelijke gemeente’ dan ook met belangstelling tegemoet. Zodat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving en zodat zij en hun mantelzorgers passende zorg en ondersteuning blijven ontvangen. Daarbij gaat het wat GBB betreft ook bijvoorbeeld over de inrichting van de openbare/publieke ruimte. Zeker omdat dementerenden gemiddeld de eerste 5 jaar van hun ziekte thuis wonen en pas in de laatste fase van hun ziekte naar een aangepaste woonomgeving verhuizen.