LAAT BRONCKHORST GROEIEN!

Persberichten 2020

Toekomstbestendige verenigingen in Bronckhorst

dinsdag 12 mei 2020

Voor veel verenigingen, ook binnen de gemeente Bronckhorst, is de toekomst onzeker. Vaak heeft men te maken met teruglopende ledenaantallen en kunnen er onvoldoende bestuursleden worden gevonden of is het niet mogelijk om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Verenigingen overwegen steeds vaker om de krachten te bundelen van verschillende sportverenigingen om zo, samen, een levensvatbare en robuuste sterke vereniging overeind te houden. 

De maatschappelijke betekenis van verenigingen en sportverenigingen mag dan ook niet onderschat worden. Nu in deze corona crisis zal hier extra aandacht voor moeten zijn. Juist omdat verenigingen en stichtingen vanwege de maatregelen van de overheid, niet hun standaard programma kunnen uitvoeren. Immers de vereniging is een ontmoetingsplek voor leden, vrijwilligers en mensen die komen sporten of anders betrokken zijn. Het is een smeermiddel voor de samenleving. Sport en cultuur verbindt. Het is dan ook goed om te horen dat de lockdown regels weer wat versoepeld kunnen worden. GBB vindt het belangrijk dat ook hier de juiste keuzes gemaakt dienen te worden. In de komende raadsvergaderingen zullen we hiervoor aandacht vragen.

Afvalstoffen en een nieuw commissielid

dinsdag 10 maart 2020

De GBB-fractie heeft een nieuw commissielid. Mette Westerink is vanaf nu commissielid van GBB. Ze woont in Steenderen en studeert politicologie in Nijmegen. Vanuit GBB heten wij je welkom!

Tijdens de raadsvergadering van ­­20 februari bleek dat er behoefte was om de wethouder rondom de afvalstoffenheffing een duidelijke opdracht mee te geven. Op de dag van de raadsvergadering bleek dat er meerdere moties waren ingediend. GBB heeft samen met VVD en GL, op de dag van de vergadering met de andere partijen geprobeerd een brede opdracht te maken met een motie. Helaas bleek voorafgaand te weinig tijd en moest tijdens de vergadering overeenstemming gevonden worden waardoor wij met een extra motie diende te komen. Met veel inspanning is het toch gelukt om samen een 3 tal moties in te dienen. Met de moties geven alle partijen een opdracht aan de wethouder dat de ingeslagen weg rondom de afvalstoffen heffing niet de juiste weg is.

Helaas bleek op de dag van de vergadering dat de CDA fractie een raadsonderzoek wilde voorstellen. Een onderzoek naar hoe de wethouder dit “afvaldebacle” veroorzaakt heeft. GBB keurt deze motie af omdat de ingeslagen weg niet recentelijk is genomen. CDA, stop met het weglopen van jullie mede verantwoordelijkheid en laten we het samen proberen op te lossen!

Klijnsmagelden, geld specifiek voor kinderen tot 18 jaar

dinsdag 11 februari 2020

Op de agenda van de raadsvergadering van februari staat het concept bestedingsplan van de Klijnsmagelden. Klijnsmageld (vernoemd naar voormalig staatssecretaris Jette Klijnsma) is specifiek bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar, die opgroeien in arme gezinnen. Deze armoede binnen het gezien heeft impact op het opgroeiende kind. Als voorbeeld kunnen kinderen hierdoor niet mee kunnen doen met sport, cultuur of sociale activiteiten.

In de Raadsvergadering van december jl. is gebleken dat er een interpretatie verschil was, hoe deze gelden in te zetten. Kortweg, De meerderheid van de Raad wil duidelijk weten of dit geld ook daadwerkelijk ten goede van de kinderen komt. Met die opdracht is de wethouder aan de slag gegaan. We hebben in januari de informatie van het college ontvangen hoe het geld ingezet gaat worden of kan worden. Een van de regels bij de Klijnsmagelden is ook dat de Gemeente kinderen/jeugdigen actief moet betrekken in de vormgeving van de aanpak. We hebben begrepen dat de besteding samen met kinderen/jeugdigen vorm krijgt.

We houden de ontwikkelingen en wensen van de kinderen goed in de gaten.

 

Fractie Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB)

Vertrouwen en Politiek 20.20

dinsdag 14 januari 2020

“De meeste mensen deugen”is de titel van de recent verschenen bestseller van Rutger Bregman. Dat geldt voor de inwoners van Bronckhorst nog veel sterker. Bijna al onze inwoners en betrokkenen deugen. Ons ambtenarenapparaat, de bestuurders, de 25 volksvertegenwoordigers en natuurlijk het volk ofwel bijna iedereen waaronder u als lezer. Voor wie zich tot de elite rekent ligt dit soms anders.

Het afgelopen decennium (nogmaals we bestaan 10 jaar)  heeft Gemeentebelangen Bronckhorst als lokale partij de kloof tussen u en de politiek willen verkleinen. Dit hebben we gedaan door echt naar u te luisteren, woningbouwplannen vlot te trekken en de eigenheid en het unieke van al onze leefgemeenschappen te zien bijvoorbeeld de vitale kernen. Daarin onderscheidt GBB zich van de landelijke partijen.

Meer wederzijds vertrouwen tussen politiek en inwoners in de voor ons liggende jaren 20. Daar gaan we voor. Han, Petra, Marcel, Yoeri, Marja, Robbert en Karin wensen u een gezond, gelukkig en wervelend 2020 toe.